سلام در مورد قتل دختر بچه بنیتا آیا این انصاف هست که خانواده مقتول باید نصف دیه قاتل رو پرداخت بکنند تا اونها قصاص بشوند؟ بعد هم شنیدم که چون قصد قتل نداشتند و قصد سرقت داشتند محکوم به قصاص نمی شوند ممکنه راجع به این مساله توضیخ بدین؟

با سلام اولا باید توضیح بدهم  که طبق ماده دويست ونود قانون مجازات جنايت در چند مورد عمدي محسوب ميشود كه عبارتند از :

يك:

گاهي مرتكب قصد قتل فرد معيني رو دارد مثلا با تفنگ به من شليك ميكند واز قبل هم قصد كشتن مرا داشته يا به قصد قتل وبا نقشه قبلي مرا با ماشين زير ميگيرد

دو:گاهي مرتكب قصد قتل ندارد اما كاري كه انجام ميدهد نوعا كشنده محسوب ميشود مثلا حين. دعوابا بيل به سر ديگري ميزند يا با تفنگ شليك ميكند اين اعمال نوعا خطرناك وكشنده محسوب ميشود يعني روي هر انساني انجام بدهيم با توجه به الت قتاله و موضع حساس(مثل سر)احتمال مرگ وي زياد ميباشد هر چند كه قاتل قصد ونيت قتل نداشته باشد

سه: اگر مرتكب فقط قصد جنايت را داشته باشد اما فرد خاصي مدنظرش نباشد مثل بمب گذاري در اماكن عمومي كه فرد فقط ميخواهد به واسطه اين عملش عده اي كشته شوند و برايش فرقي نميكند كه چه افرادي كشته ميشوند

چهار:قاتل قصد ارتكاب جنايت نداشته عملي هم كه انجام داده نوعا كشنده نيست اما در خصوص طرف وي با توجه به شرايطي كه داشته مثل بيماري،پيري،ناتواني وكودكي و..كشنده محسوب ميشده است كه   با توجه به این مورد عاملین قتل دختر بچه مشمول این مورد خواهند شد چرا که طفلی را که توانائی حرف زدن و کمک خواستن و...را نداشته در شرایط بدی رها کردند با بالا کشیدن شیشه خودرو و در هوای گرم  پس قتل قتل عمد محسوب شده و حکم به قصاص صادر خواهد شد .

اما در مورد تفاضل دیه باید بگویم حقیقت دارد و اگر مقتول زن باشد جهت اجرای حکم می بایست نصف دیه به خانواده قاتل جهت اجرای خکم پرداخت شود اما در برخی پرونده های خاص که نظم وامنیت عمومی را برهم زده و احساسات مردم را جریحه دار نموده با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه در صورتی که خانواده  توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند این مبلغ از بیت المال پرداخت خواهد شد.

سلام در مورد قتل دختر بچه بنیتا آیا این انصاف هست که خانواده مقتول باید نصف دیه قاتل رو پرداخت بکنند تا اونها قصاص بشوند؟ بعد هم شنیدم که چون قصد قتل نداشتند و قصد سرقت داشتند محکوم به قصاص نمی شوند ممکنه راجع به این مساله توضیخ بدین؟

با سلام اولا باید توضیح بدهم  که طبق ماده دويست ونود قانون مجازات جنايت در چند مورد عمدي محسوب ميشود كه عبارتند از :

يك:

گاهي مرتكب قصد قتل فرد معيني رو دارد مثلا با تفنگ به من شليك ميكند واز قبل هم قصد كشتن مرا داشته يا به قصد قتل وبا نقشه قبلي مرا با ماشين زير ميگيرد

دو:گاهي مرتكب قصد قتل ندارد اما كاري كه انجام ميدهد نوعا كشنده محسوب ميشود مثلا حين. دعوابا بيل به سر ديگري ميزند يا با تفنگ شليك ميكند اين اعمال نوعا خطرناك وكشنده محسوب ميشود يعني روي هر انساني انجام بدهيم با توجه به الت قتاله و موضع حساس(مثل سر)احتمال مرگ وي زياد ميباشد هر چند كه قاتل قصد ونيت قتل نداشته باشد

سه: اگر مرتكب فقط قصد جنايت را داشته باشد اما فرد خاصي مدنظرش نباشد مثل بمب گذاري در اماكن عمومي كه فرد فقط ميخواهد به واسطه اين عملش عده اي كشته شوند و برايش فرقي نميكند كه چه افرادي كشته ميشوند

چهار:قاتل قصد ارتكاب جنايت نداشته عملي هم كه انجام داده نوعا كشنده نيست اما در خصوص طرف وي با توجه به شرايطي كه داشته مثل بيماري،پيري،ناتواني وكودكي و..كشنده محسوب ميشده است كه   با توجه به این مورد عاملین قتل دختر بچه مشمول این مورد خواهند شد چرا که طفلی را که توانائی حرف زدن و کمک خواستن و...را نداشته در شرایط بدی رها کردند با بالا کشیدن شیشه خودرو و در هوای گرم  پس قتل قتل عمد محسوب شده و حکم به قصاص صادر خواهد شد .

اما در مورد تفاضل دیه باید بگویم حقیقت دارد و اگر مقتول زن باشد جهت اجرای حکم می بایست نصف دیه به خانواده قاتل جهت اجرای خکم پرداخت شود اما در برخی پرونده های خاص که نظم وامنیت عمومی را برهم زده و احساسات مردم را جریحه دار نموده با درخواست دادستان و تائید رئیس قوه قضائیه در صورتی که خانواده  توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند این مبلغ از بیت المال پرداخت خواهد شد.