آیا مرد برای ازدواج موقت نیاز به اجازه ی همسر رسمی خود دارد؟

 

سلام  باید بگویم  در قانون حمایت خانواده جدید صحبتی در مورد اجازه از همسر اول نشده است. اما از طرفی  شرطی در عقدنامه ها هست که در آن آمده اگر مرد بدون اجازه همسر اول مجددا ازدواج کند همسر اول می تواند طلاق بگیرد که این شرط در همه ی عقدنامه ها درج شده.و اگر زن و شوهر این مورد را امضا کرده باشند مشمول حالشان می شود .متاسفانه در قانون جدید مرد برای ازدواج مجدد دایم هم نیاز به اجازه همسر اول ندارد با این تفاوت که در مورد ازدواج مجدد دائم باید از دادگاه اجازه ی ازدواج بگیرند تا دفاتر بتوانند ازدواج دوم را ثبت کنند.اما در ازدواج مجدد موقت نیاز به اجازه ی همسر نیست.