زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطالب

سلام اگر زن ساکن تهران و مرد ساکن شهر دیگر باشد محل طرح دعوی مهریه در دادگاه کدام شهر است؟واگر مرد مالی نداشته باشد چه می شود؟

۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰۰:۳۵ | 293 بازدید

طبق ماده دوازده قانون حمايت از خانواده جديد اگرخواسته مطالبه مال غير منقول نباشد(مانند زمين.خانه) زوجه ميتواند در محل اقامت خوانده يا...

ادامه مطلب